About Nihot

Nihot supplies systems and technologies to separate waste by controlled air. More information about:

Privacy and Cookie Statement (EN)

This is the Privacy and Cookie Statement of Nihot Recycling Technology B.V. Click here.

Website disclaimer

De informatie op deze website dient uitsluitend als algemene informatie. De informatie wordt aangeboden door Nihot Recycling Technology. Hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij geen garanties of beloften van welke strekking dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of grafische weergaven op onze website met welk doel dan ook. Ieder vertrouwen dat u aan dergelijke informatie ontleent is daarom strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor schade of verlies, inclusief en zonder beperking, indirecte of gevolgschade dan wel verlies of schade veroorzaakt door verlies van data of winsten, met betrekking tot het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u andere websites bekijken die niet onder toezicht van Nihot Recycling Technology staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van een link in onze website hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat wij de gelinkte website aanbevelen of het eens zijn met de uitspraken gedaan op de gelinkte website.

Technische problemen

Alles wordt in het werk gesteld om de website toegankelijk te houden. Nochtans neemt Nihot Recycling Technology geen verantwoordelijkheid en zal niet aansprakelijk zijn voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen die buiten ons bereik vallen.

About Nihot

Nihot supplies systems and technologies to separate waste by controlled air. More information about:

Privacy and Cookie Statement (EN)

This is the Privacy and Cookie Statement of Nihot Recycling Technology B.V. Click here.